vai
vai

ES aizliedz kosmētikas testēšanu uz dzīvniekiem

28/06/2013

2013. gada 11. martā Eiropas savienības valstīs stājās spēka aizliegums testēt kosmētiku un tās sastāvdaļas uz dzīvniekiem.

Būtībā kosmētisko līdzekļu testēšana uz dzīvniekiem ir aizliegta kopš 2004. gada, bet kosmētisko līdzekļu sastāvdaļu – kopš 2009. gada. Kopš 2009. gada ES aizliegts izplatīt tirgū kosmētiku, kuras sastāvā ir uz dzīvniekiem testētas sastāvdaļas, izņēmums ir sastāvdaļas, kas testētas pēc tādiem kritērijiem kā „atkārtotas devas toksicitāte”, „reproduktīvā toksicitāte” un „toksikokinētika”. Aizliegums tirgot kosmētiku, kas testēta pēc šiem kritērijiem, stājās spēkā 2013. gada 11. martā – tātad patlaban pilnībā aizliegts tirgot ES ražotu un šajā teritorijā ievestu kosmētiku, kas jebkādā veidā testēta uz dzīvniekiem. Jāpiebilst, ka vispārējais aizliegums neattiecas uz to kosmētiku, kas jau tiek tirgota ES teritorijā.

Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju aizsardzības komisārs Tonijs Borgs aicina arī trešās pasaules valstis sekot ES piemēram un atteikties no kosmētisko līdzekļu testēšanas uz dzīvniekiem. Viņš apgalvo, ka jaunie noteikumi tiks piemēroti visiem kosmētiskajiem līdzekļiem bez izņēmuma. „Šāds lēmums nozīmē, ka mums nepieciešams aktivizēt visus pūliņus alternatīvu metožu radīšanai izstrādes un kontroles procesā, turklāt jāpanāk to starptautiska atzīšana.” – paziņoja komisārs.
Eiropas komisija ziņo, ka periodā no 2007. gada līdz 2011. gadam alternatīvu metožu attīstībai, kas paredzētas kosmētisko līdzekļu drošības novērtēšanai tika iztērēti 238 miljoni eiro, taču ir nepieciešami papildus pētījumi.
Patlaban ES eksistē vairākas alternatīvās metodes, ar kurām tiek noteikta kosmētisko līdzekļu drošība, piemēram, ādas un acu kairinājuma tests, fototoksicitātes tests, rekonstruētās cilvēka ādas modelis. Diemžēl šīs metodes nenodrošina visu vajadzīgo pētījumu spektru, kas nepieciešams produkcijas drošības izvērtēšanai. ES ierosina turpināt attīstīt alternatīvās metodes.


Iesaki draugiem

FacebookFacebook TwitterTwitter DraugiemDraugiem


Citi jaunumi