vai
vai

Paziņošana par skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu sniegšanu

21/01/2016

Veselības inspekcija vērš uzmanību, ka Ministru kabinetā 2015. gada 8. decembrī ir pieņemti un ar 2016. gada 1. janvāri spēkā stājās noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu sniedzēji Inspekcijai paziņo par saimnieciskās darbības uzsākšanu.

Skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu sniedzēju uzraudzība ir īpaši svarīga, ņemot vērā, ka šie pakalpojumi ir saistīti ar paaugstinātu infekcijas slimību izplatīšanas risku, un higiēnas prasību neievērošana, var būt viens no galvenajiem iemesliem dažādu infekcijas slimību izplatīšanai.

Pakalpojumu sniedzējam jāapliecina darbinieku izglītības atbilstību prasībām, ja tādas ir noteiktas higiēnas jomu regulējošos normatīvajos aktos (piemēram, solārija pakalpojumu, tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniedzējiem) un sniegto pakalpojumu atbilstību regulējošo normatīvo aktu noteiktajām higiēnas prasībām.

veselibas-inspekcija-intensa.pro

Līdz ar paziņošanu par pakalpojuma uzsākšanu Inspekcijas mājaslapā www.vi.gov.lv (pēc 2016. gada 1. marta) būs pieejama informācija par skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu sniedzējiem, kuri paziņojuši par savu darbību, kā arī nākotnē par tiem, kuriem konstatēti pārkāpumi un kuru darbība uz laiku ir apturēta. Pamatojoties uz šo informāciju, iedzīvotājiem būs iespēja izvēlēties veselībai drošus pakalpojumus.

Vēršam uzmanību, ka par savu darbību jāpaziņo NE TIKAI 2016. gadā no jauna izveidotajiem skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu sniedzējiem, bet arī JAU ESOŠIEM pakalpojumu sniedzējiem, kas savu darbību ir uzsākuši līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, iesniedzot Inspekcijā iesniegumu līdz 2016. gada 1. martam.

Paziņojums jāiesniedz, izmantojot sekojošus iesniegšanas veidus:

- parakstītu paziņojumu, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu uz adresi Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012.

- elektroniski portālā www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu "Iesniegums Veselības inspekcijai".

- elektroniski parakstītu dokumentu ar drošu elektronisko parakstu*), nosūtot uz e-pasta adresi vi@vi.gov.lv.

Veidlapas pieejamas šeit

*Drošs elektroniskais paraksts jeb e-paraksts ir elektroniski dati, unikāls personas identifikācijas apliecinājums, kas pievienoti datorā sagatavotam dokumentam (vārds, uzvārds, personas kods u.c.). Vairāk informācijas par e-parakstu skatīt šeit.

! E-pastam pievienotam paziņojumam bez paraksta nav juridiska spēka un iestāde ir tiesīga atstāt to bez izskatīšanas.

N.B!

Papildu informāciju iespējams iegūt, zvanot uz tālr. 67081546 vai 67081613. Veselības inspekcijas darba laiks katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz plkst. 12:30 un no plkst. 13:00 līdz plkst. 17:00.


Iesaki draugiem

FacebookFacebook TwitterTwitter DraugiemDraugiem


Citi jaunumi